Fundacja

W październiku 2018 roku przy naszej Kancelarii powstała Fundacja TEMIDA Arts & Business. Celem Fundacji było połączenie ponad 25-letnich doświadczeń i szerokich kontaktów biznesowych firmy z doświadczeniem osób, które od ćwierćwiecza funkcjonują w międzynarodowych środowiskach kultury.

Tworząc ją myśleliśmy jednocześnie o naszych klientach. Mamy nadzieję, że stanie się ona dla nich w przyszłości sprawnym narzędziem realizowania ich aspiracji w zakresie wspierania kultury i działalności charytatywnej, także dla wzmacniania i pozycjonowania ich marki. Już w ciągu pierwszego miesiąca działania Fundacja podpisała ramową umowę o współpracy z największą uczelnią państwową w Beskidach – Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Od 2019 roku Fundacja jest organizatorem Beskidzkiego Festiwalu Klasyki „Beskid Classics”. Przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przygotowywała projekt „Muzyka polska – muzyką wolności” w Gruzji w listopadzie 2019 r. i obchody 10-lecia Partnerstwa Wschodniego z filharmoniami narodowymi w Tbilisi, Kiszyniowie i Kijowie. Przygotowała też projekt „Szczyt kultury”, który jest jednym z flagowych projektów aplikacji Żylina Beskidy 2026 do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Wśród firm i instytucji, które uznały Fundację za wiarygodnego partnera i włączyły się we wspieranie jej działań są m.in.: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Instytut Adama Mickiewicza, Miasto Bielsko-Biała, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, firma Cavatina Holding, firma Wineland, firma Genelec, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, firma Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive i Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

 

Celem Fundacji jest działalność w zakresie:

 • kultury i sztuki,
 • edukacji kulturalnej,
 • promocji Polski i kultury polskiej za granicą,
 • szeroko pojętej dyplomacji kulturalnej,
 • wspomagania rozwoju talentu i kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków,
 • budowania platformy współpracy pomiędzy środowiskami biznesu i świata kultury,
 • budowania integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy międzynarodowej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
 • wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • pomocy charytatywnej.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie platform współpracy na płaszczyźnie biznesu i kultury,
 • promocję kultury,
 • promocję artystów i twórców,
 • organizowanie koncertów, recitali, tras koncertowych, przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i teatralnych,
 • organizowanie festiwali muzycznych,
 • organizowanie konkursów,
 • organizowanie wystaw artystycznych, wystaw o charakterze edukacyjnym i informacyjnym,
 • organizowanie projekcji filmów,
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów mistrzowskich i spotkań z wybitnymi specjalistami w dziedzinie kultury i biznesu,
 • organizowanie konferencji i sympozjów,
 • organizowanie i finansowanie zagranicznych wyjazdów artystów, menedżerów kultury, nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością oraz organizowanie i finansowanie pobytu w Polsce artystów, menedżerów kultury, nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością z innych krajów w celu zapoznania ich ze sposobami prowadzenia i organizowania działalności i edukacji artystycznej w Polsce,
 • wydawanie i dystrybucję publikacji, czasopism, periodyków,
 • produkcję i dystrybucję nagrań muzycznych, filmów i nagrań wideo,
 • zakup instrumentów muzycznych, nut, książek, nagrań i innych materiałów oraz akcesoriów muzycznych,
 • finansowanie infrastruktury związanej z prowadzeniem działalności artystycznej,
 • działalność doradczą w zakresie kultury, dyplomacji kulturalnej, zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej i prawa podatkowego,
 • organizowanie badań i ankiet,
 • tworzenie stron internetowych poświęconych propagowaniu celów Fundacji,
 • fundowanie nagród i stypendiów.
fundacja Bielsko

"Temida", Daiva Luksaite

rachunkowość spółki księgowość bielsko