Menu

Oferta

Nasza oferta obejmuje opiekę nad większością zagadnień dotyczących prowadzenia firmy lub organizacji pod kątem prawa podatkowego i księgowości. Nasi specjaliści działają w ramach dwóch zespołów: księgowości pełnej i księgowości uproszczonej. Prócz tego doradzamy w sprawach dotyczących prowadzenia kadr, legalizacji zatrudnienia zagranicznych specjalistów, rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS) i pozyskiwania funduszy na działalność. Oferujemy także możliwość założenia wirtualnego e-biura. W zakładkach obok znajdziesz więcej informacji o oferowanym przez nas wachlarzu usług.   Współpracujemy z szeroką gamą klientów. Wśród nich można znaleźć duże firmy deweloperskie, handlowe oraz usługowe.

 

 

Poszukujesz sprawdzonego biura księgowego? Sprawdź ofertę naszej kancelarii!

 

Jesteś zainteresowany współpracą?

ZADZWOŃ: +48 (33) 812 34 90

doradztwo biznesowe Śląsk

Księgowość

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń oraz fundacji. Oferujemy pełną obsługę firm z kapitałem polskim i zagranicznym, o wszystkich profilach działalności.  

Usługi księgowe – prowadzenie księgowości – wszystkie formy opodatkowania:

 • księgowość uproszczona – Książki Przychodów i Rozchodów, ryczałt,
 • księgowość pełna – Księgi Rachunkowe,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • rozliczenia roczne PIT,
 • sporządzanie deklaracji PCC od umów cywilnoprawnych,
 • sprawozdania do GUS,
 • przygotowanie dokumentacji do wniosków kredytowych.

Usługi kadrowo – płacowe dla zatrudnionych pracowników:

 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy.

Obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • naliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11).

 

Jesteś zainteresowany outsourcingiem księgowości dla swojej firmy? ZADZWOŃ

doradztwo biznesowe Śląsk

Doradztwo podatkowe

W zakresie doradztwa podatkowego:

 • udzielamy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
 • pomagamy w prowadzeniu ksiąg i ewidencji do celów podatkowych,
 • sporządzamy w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznania i deklaracje podatkowe lub udzielamy im pomocy w tym zakresie,
 • reprezentujemy klientów (podatników, płatników) w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych,
 • reprezentujemy w sądzie administracyjnym w sprawach podatkowych w charakterze pełnomocnika,
 • występujemy w sprawach podatkowych na równi z adwokatem i radcą prawnym.

Dlaczego warto korzystać z wiedzy doradcy podatkowego:

 • Pozwala to zoptymalizować procesy przedsiębiorstwa i zapewnia sprawne jego działanie
 • Daje poczucie bezpieczeństwa (doradca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego),
 • Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje – jest zawodem zaufania publicznego,
 • Doradca podatkowy to połączenie pracy finansisty i prawnika, jego praca nie koncentruje się jedynie na ocenie przepisów, ale też na całościowym spojrzeniu na biznes klienta, również przy uwzględnieniu jego sytuacji finansowej, ocenie ryzyka, zagrożeń itp.

Dodatkowymi zaletami korzystania z doradcy podatkowego są:

 • wysoki obiektywizm w doborze zasad rachunkowo-podatkowych,
 • suma doświadczeń zespołu ludzi pracujących dla wielu podmiotów gospodarczych,
 • doświadczenie w obsłudze kontroli podatkowych i skarbowych,
 • łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania usługi (ubezpieczenie OC),
 • niskie koszty zarządzania kontraktem,
 • oszczędności na świadczeniach socjalnych własnych pracowników.

 

Chciałbyś skorzystać z doradztwa podatkowego? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

księgowość Bielsko

Doradztwo biznesowe

Nasze doradztwo biznesowe ma na celu dopasowanie nie tylko formy opodatkowania, lecz także struktury Twojej firmy do Twojego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Naszym celem jest uszycie struktury i dopasowanie formy opodatkowania do Twojego przedsiębiorstwa tak, aby spełniały swoją rolę i nie były ciężarem. Mają one nie tylko odpowiadać bieżącym potrzebom firmy, ale również dawać jej możliwości rozwoju. Staramy się poznać Twoje potrzeby oraz plany.   Chcemy Ciebie przygotować do Twoich zamierzeń i wskazać Tobie najoptymalniejszą drogę ich osiągania. Każda działalność gospodarcza ma na celu rozwój i chcemy, aby Twoja też się rozwijała. Zależy nam na tym, żeby towarzyszyć naszemu klientowi w rozwoju na przestrzeni długiej perspektywy, gdyż jego sukces buduje także nasz sukces. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze usługi nie mają charakteru jednorazowego, ale powinny być dobrze przemyślanym wieloletnim procesem.

 

Chciałbyś skorzystać z doradztwa biznesowego? ZADZWOŃ

księgowość Bielsko

Rozwiązania online

Cyfryzacja w kontekście zmieniających się obowiązków podatkowych jest dla nas i naszych klientów dużym wsparciem. Elektroniczne przesyłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego już od dawna było dla nas standardem – jeszcze przed wprowadzeniem tego w drodze ustawowego obowiązku. Staramy się synchronizować nasze bazy danych dzięki czemu znacząco skraca się czas oczekiwania na raporty z wynikami finansowymi Twojej firmy.   Jednak chcemy iść o krok dalej i staramy się, aby każdy z naszych klientów miał dostęp do swoich dokumentów oraz wyników firmy online dzięki współpracy z oprogramowaniem Saldeo Smart. Dajemy również Tobie możliwość wystawiania faktur w tym programie, dzięki czemu mamy do nich wgląd w czasie rzeczywistym.

 

Jesteś zainteresowany współpracą?

ZADZWOŃ: +48 (33) 812 34 90

 

księgowość Bielsko

Pozyskiwanie funduszy

Niemal każdemu przydałyby się dodatkowe fundusze. Zawsze powtarzamy, że sprawdzianem dla dobrego księgowego jest sprawna procedura uzyskania dofinansowania czy też finansowań dla działalności. Nie liczy się tu tylko poprawność prowadzonej księgowości, ale również czas reakcji. Nasze biuro obsługuje podmioty korzystające z finansowań zewnętrznych oraz współpracuje z firmami zajmującymi się pozyskiwaniem funduszy. Wskazujemy przedsiębiorstwom jak należy się przygotować do uzyskania zewnętrznego finansowania działalności.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

księgowość Bielsko

Legalizacja zatrudnienia

Dzisiejszy rynek jest rynkiem pracownika. Często ciężko nam znaleźć na rynku rodzimym ręce do pracy i wtedy zaczynamy się zastanawiać nad zatrudnieniem obcokrajowca. Jednak okazuje się, że nie jest to tak łatwe jak w przypadku Polaka. Właśnie taki stan rynku przyczynił się do rozwoju naszej wiedzy i praktyki w tym kierunku tak, abyśmy mogli sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Możemy Tobie pomóc przejść przez procedurę zatrudnienia pracownika z zagranicy, przedstawić schemat działania i wszystkie koszty z tym związane.

 

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej! ZADZWOŃ

księgowość Bielsko

E-biuro

 W naszej ofercie również mamy możliwość założenia wirtualnego biura. Umożliwia ona rejestrację przedsiębiorstwa pod naszym adresem – przede wszystkim na potrzeby korespondencji lub kontroli urzędowych. Dzięki wirtualnemu adresowi możesz przekierowywać do nas całą korespondencje swojej firmy, a my poinformujemy Ciebie o jej otrzymaniu. Jest to także szczególnie przydatne dla firm zagranicznych, które potrzebują siedziby w Polsce. To także bardzo użyteczna oferta dla osób prywatnych, które prowadząc działalność gospodarczą, aby zarejestrować się w systemie VAT potrzebują adres i umowę najmu na ten adres, a jednocześnie wynajmując mieszkanie od właściciela nie mają od niego zgody na prowadzenie działalności pod swoim domowym adresem.

 

Skontaktuj się z nami i sprawdź szczegóły!

ZADZWOŃ: +48 (33) 812 34 90

księgowość Bielsko

Pierwsza wizyta

Podczas pierwszej wizyty będziemy przede wszystkim starali się dowiedzieć jak najwięcej o rodzaju, rozmiarze i zasięgu działalności, którą prowadzisz lub masz zamiar prowadzić. Byłoby wskazane, by wcześniej zastanowić się nad tym:

 • czym konkretnie chcesz się zajmować i jaki ma być obszar geograficzny Twojej działalności,
 • czy jesteś w stanie oszacować swoje przewidywane roczne zyski i koszty,
 • czy w Twojej firmie będą zatrudniani pracownicy,
 • czy będziesz chciał się starać o finansowanie zewnętrzne (dofinansowania, kredyty, granty itp.),
 • czy w Twojej firmie będą też wspólnicy.

Na podstawie powyższych informacji zaproponujemy efektywny pod kątem podatkowym i organizacyjnym model funkcjonowania firmy. Będziemy starali się, żeby nie tylko ułatwiał on sprawne i optymalne finansowo działania, ale także dawał przestrzeń na dynamiczny rozwój. Pomożemy Tobie dokonać koniecznych rejestracji w urzędach i poinformujemy o właściwym dla Twojej działalności kalendarzu rozliczeń podatkowych. Tam, gdzie takie możliwości istnieją, doradzimy także gdzie i jak pozyskać fundusze na dofinansowanie rozwoju Twojej firmy.  

 

Umów się na pierwszą wizytę!

ZADZWOŃ: +48 (33) 812 34 90

księgowość Bielsko