preloader image

Klienci naszej kancelarii automatycznie otrzymują co miesiąc elektroniczną wersję miesięcznika “e-Doradca Podatkowy” – czasopisma wydawanego przez Forum Doradców Podatkowych. Znajdą w nim aktualne i profesjonalnie przygotowane informacje o najważniejszych zmianach w prawie podatkowym i porady na temat szczególnie wymagających zagadnień z tej dziedziny. W tym miesiącu artykuły o: nowych zasadach płatności na konta z “białej listy podatników”, nowych preferencyjnych stawkach podatku dochodowego dla programistów, rekompensatach dla branż energochłonnych, ustawie przeciwdziałającej zatorom płatniczym, nowych uprawnieniach UOKiK dostępu do tajemnicy skarbowej, świadczeniach uzupełniających dla osób niesamodzielnych, nowych zasadach dotyczących płacy minimalnej, instytucji Rzecznika Praw Podatnika, nowych niższych stawkach PIT.