preloader image

W roku 2019 weszły w życie przepisy dotyczące nowego podatku – “daniny solidarnościowej” na rzecz  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nowo wprowadzone przepisy art. 30h i 30i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wszystkich podatników PIT – jednak, jak wskazuje art. 30h ust. 2, podatek będzie pobierany od nadwyżki dochodu ponad kwotę 1.000.000 zł w danym roku podatkowym. Jeśli ktoś przekroczy taką sumę, będzie zobowiązany do opłacenia 4% od różnicy między uzyskanym dochodem a kwotą 1.000.000 zł. Podatnicy zobowiązani do odprowadzenia daniny solidarnościowej powinni złożyć w tej kwestii deklarację podatkową oraz opłacić podatek w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Oznacza to, że po raz pierwszy takiego rozliczenia dokonamy do 30 kwietnia 2020 r., przy rozliczaniu dochodów z 2019 r.