Czym jest pełna księgowość dla spółki z o.o.?

Niezależnie od branży prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia księgowości. W przypadku uruchomienia sp. z o.o. obligatoryjne są pełne księgi rachunkowe. Na czym polega to rozwiązanie i jakie ma zalety oraz wady? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Pełna księgowość dla spółek z o.o. — na czym polega i jakie są zalety takiego rozwiązania?

Pełna rachunkowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to rozwiązanie, które na wiele zalet. Opiera się ono na zapisywaniu operacji na tzw. kontach teowych.

Jakie są zalety pełnej księgowości dla spółek z o.o.?

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych to przede wszystkim walory informacyjne. Dzięki analizie zapisów na księgach właściciel biznesu może w krótkim czasie poznać np. strukturę należności i zobowiązań wobec kontrahentów.

Dzięki temu wariantowi księgowości przedsiębiorca jest w stanie wdrożyć  taki system ewidencyjny w zakresie kosztów, który uwzględnia profil działalności przedsiębiorstwa. Inaczej będzie wyglądał układ kosztów firmy usługowej (koszty rodzajowe), inaczej zaś — przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdzie konieczne jest ustalenie kosztów jednostkowych itp. (koszty kalkulacyjne).

Dzięki prowadzeniu pełnych ksiąg rachunkowych możliwe jest dokonanie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wartości z bilansu i rachunku zysków i strat pozwalają m.in. na sprawdzenie, czy prowadzona działalność jest rentowna, a przedsiębiorstwo jest w stanie terminowo spłacać zaciągnięte zobowiązania finansowe.

Wreszcie, dzięki pełnym księgom możliwe jest dokonanie wyceny przedsiębiorstwa. Jest to niezbędne np. podczas starania się o kredyt czy przygotowywania transakcji sprzedaży działalności gospodarczej.

Pełna księgowość spółki z o.o. — jakie są wady?

Jeszcze przed rozpoczęciem przygody z biznesem trzeba pamiętać, że pełna księgowość spółki z o.o. ma także wady. Do najważniejszych słabości zalicza się czasochłonność omawianego rozwiązania.

Zapisy na pełnych księgach są znacznie bardziej skomplikowane, niż ma to miejsce w przypadku uproszczonej księgowości (KPiR, ewidencji ryczałtowej). Konieczne jest opracowanie ZPK — Zakładowego Planu Kont — który uwzględnia konta księgowe z podziałem np. na:

  • poszczególnych dostawców i odbiorców,
  • rodzaje kosztów,
  • środki trwałe,
  • rodzaje zobowiązań wobec dostawców, banków itp.

To jeszcze nie wszystko. Ewidencję KPiR czy ryczałtową można prowadzić na przygotowanym w tym celu zestawieniu w arkuszu kalkulacyjnym lub nawet w formie papierowej. Tymczasem, do prowadzenia pełnych ksiąg niezbędny jest zakup dedykowanego oprogramowania komputerowego — w tym przypadku licencje to niestety dość wysoki koszt.

Biuro rachunkowe Bielsko-Biała — we własnym zakresie czy z pomocą profesjonalistów?

Jedną z decyzji, jaką muszą podjąć przedsiębiorcy podczas uruchamiania działalności gospodarczej, jest powierzenie księgowości specjalistom z zewnętrznego biura rachunkowego lub zatrudnienie własnego pracownika.

Który z wariantów jest korzystniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy? Oczywiście, ostateczna decyzja powinna zależeć od własnych potrzeb i możliwości. Trzeba jednak pamiętać, że pełna księgowość spółki z o.o. to między innymi następujące korzyści:

  • optymalizacja kosztów,
  • powierzenie zadań specjalistom,
  • możliwość skorzystania z dodatkowych usług.

Szukasz sprawdzonego biura księgowego?

Optymalizacja kosztów

Aspekt finansowy to jeden z głównych motywów przemawiających za wyborem zewnętrznego biura księgowego. Dzięki temu przedsiębiorca może uniknąć wydatków na zakup oprogramowania komputerowego czy mebli biurowych. Omijają go także koszty z tytułu składek ZUS i podatku (w postaci narzutów na wynagrodzenie księgowego), a także — czas poświęcony na rekrutację i onboarding nowego pracownika.

Księgowość Bielsko-Biała. Powierzenie zadań specjalistom

Biura rachunkowe przywiązują dużą wagę do swojej renomy, dlatego uważnie selekcjonują zatrudnianych przez siebie pracowników. W związku z tym klient biura księgowego ma dużą szansę na to, że do wykonywania usług zostanie oddelegowany doświadczony specjalista 

Możliwość skorzystania z dodatkowych usług

Last but not least, nowoczesne biura rachunkowe oferują coś więcej niż tylko prowadzenie księgowości. Silna konkurencja na rynku usług rachunkowych sprawia, że biura stałe poszerzają zakres wykonywanych prac. Oprócz księgowości mogą być to na przykład takie zadania jak doradztwo podatkowe, konsulting biznesowy czy pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Dzięki temu może się okazać, że pomoc biura rachunkowego to nie tylko ewidencja operacji gospodarczych, ale także kompleksowe wsparcie merytoryczne na wielu płaszczyznach.

Na czym polega pełna księgowość dla spółek z o.o.?

Pełna księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością polega na dokładnym zapisywaniu wszystkich operacji gospodarczych na kontach księgowych. Umożliwia to szczegółową analizę finansową działalności, w tym strukturę należności, zobowiązań oraz kosztów działalności.

Jakie są główne zalety pełnej księgowości dla spółek z o.o.?

Główne zalety to możliwość dokładnej analizy finansowej, ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, optymalizacja systemu kosztów oraz możliwość wyceny przedsiębiorstwa.

Jakie dodatkowe korzyści oferują nowoczesne biura rachunkowe?

Nowoczesne biura rachunkowe oferują nie tylko prowadzenie księgowości, ale także szeroki zakres dodatkowych usług, w tym doradztwo podatkowe, konsulting biznesowy, pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz kompleksowe wsparcie merytoryczne.