preloader image

Tarcza Antykryzysowa – Pomoc dla twórców

PRZYPOMINAMY, ŻE OBOWIĄZUJĄCE OBECNIE ZASADY FUNKCJONOWANIA NASZEGO BIURA ZNAJDĄ PAŃSTWO W NASZYCH AKTUALNOŚCIACH POD DATĄ 16 MARCA 2020 R. „!!!WAŻNY KOMUNIKAT!!!”

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
POMOC DLA TWÓRCÓW

Oprócz ogólnodostępnych narzędzi dostępnych dla przedsiębiorców i innych osób prowadzących działalność gospodarczą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało szereg dodatkowych narzędzi pomocy skierowanych szczególnie do artystów. Więcej informacji można znaleźć pod poniższym adresem:

Tarcza Antykryzysowa dla kultury

Główne narzędzia dostępne w tej chwili to stypendia z Funduszu Promocji Kultury i program grantowy „Kultura w sieci”.

 

STYPENDIA FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Stypendia te przyznawane są jako pomoc socjalna dla twórców i artystów. Przyznawane są tym osobom, które są w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Sytuacja spowodowana obecnym stanem epidemii nie wymaga przedkładania zaświadczeń. Główne informacje przedstawia się w formie oświadczenia we wniosku. Nie wymagane są PITy ani inne dokumenty finansowe.

Szczegóły na temat programu pomocy socjalnej FPK

 

PROGRAM „KULTURA W SIECI”

Program „Kultura w sieci” jest zupełnie nowym programem MKiDN. Jego celem jest pomoc w zmianie formy upowszechniania twórczości na formę elektroniczną (głównie internet). Wnioski można składać do 20 kwietnia br. Program składa się  dwóch elementów: programu stypendialnego MKiDN dla osób fizycznych i programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Z tego ostatniego wyłączone są instytucje prowadzone i współprowadzone przez MKiDN, a także szkoły i uczelnie artystyczne.

Program stypendialny polega na przyznaniu stypendiów na okres 6-miesięczny od 1 maja do 31 października 2020 r. lub na dowolny okres, nie krótszy niż 3 miesiące, też mieszczący się w okresie od maja do października br.

Program dotacyjny NCK może pokrywać nawet 100% budżetu. Jednorazowa kwota dotacji musi mieścić się w przedziale 5000 zł – 150.000 zł.

Pełna informacja o programie „Kultura w sieci” z dokumentacją i wnioskami

 

INNE PLANOWANE DZIAŁANIA W RAMACH
„TARCZY ANTUKRYZYSOWEJ” DLA KULTURY

  1. Program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu  (uruchomiony po ustaniu zagrożenia epidemicznego).
  2. Elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra.
  3. Zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w Internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych.
  4. Zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne. 
  5. Zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury.
  6. Rozwiązania przygotowywane przez Narodowy Instytut Wolności (podlegający Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego) dla organizacji pozarządowych, obejmujący również organizacje działające w sektorze kultury, a wprowadzające m.in. uelastycznienie
    w zakresie realizacji i rozliczania projektów

Przedsiębiorstwa zajmujące się kulturą, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury oraz zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych mogą także skorzystać z rozwiązań, proponowanych dla nich w specjalnej ustawie, m.in. wsparcia państwa na pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło będzie możliwość jednorazowej wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.