W jaki sposób rozliczyć składkę zdrowotną z działalności za 2022 rok?

Wielu przedsiębiorców zapewne zastanawia się jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 rok? Jaki jest termin przesłania informacji rocznej? Jakie są zasady ustalania wysokości składki? Odpowiedzi znaleźć można w niniejszym artykule.

Składka zdrowotna a forma opodatkowania

Rok 2022 jest rewolucyjny pod kątem zmian podatkowych, które zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu. Na skutek wprowadzenia zmian zwiększyła się w Internecie ilość zapytań dotyczących nowych zasad. Wiele firm szuka pomocy w rozliczeniu podatkowym swoich firm, wyszukując hasła takie jak „nowy ład księgowość”. Kontakt z doświadczonym biurem rachunkowym jest dobrym rozwiązaniem, gdyż specjaliści są na bieżąco ze wszystkimi wprowadzanymi ustawami.

Zmiany, które zaszły dotyczą także składek zdrowotnych opłacanych przez właścicieli firm. Przedsiębiorcy, którzy opłacali składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu/dochodu z tytułu prowadzonej działalności od 1 stycznia 2022 roku, w myśl nowych przepisów, pierwszy raz będą musieli dokonać rozliczenia rocznego tej składki.

Jest to nowy obowiązek dla przedsiębiorców, którzy opodatkowani są ryczałtem ewidencjonowanym, skalą podatkową, kartą podatkową oraz podatkiem liniowym. W myśl nowych przepisów wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona w głównej mierze właśnie od wybranej formy opodatkowania.

Ryczałt ewidencjonowany

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego obliczenie składki zdrowotnej jest dość proste. Jest ona zależna od wysokości osiągniętych przychodów w roku podatkowym. Większość artykułów/źródeł  przedstawia ją jednak w zaliczce miesięcznej, co może wprowadzić w błąd przedsiębiorców. Należy pamiętać, że ma ona charakter zaliczki a przychody są liczone jako suma wszystkich przychodów osiągniętych przez działalność gospodarczą w trakcie roku. Oznacza to, że w przypadku gdy przedsiębiorca przekroczy próg, będzie on musiał na koniec roku dopłacić do poprzednich miesięcy kiedy płacił niższą składkę.

Roczne przychody rozliczających podatek ryczałtemSuma zapłaconych składek w roku 2022Składka zdrowotna miesięczna na 2022 rok dla firm
0 – 60 000 zł4031,28 zł335,94 zł
60 000,01 – 300 000 zł6718,68 zł559,89 zł
> 300 000 zł12093,72 zł1007,81 zł
doradztwo podatkowe Bielsko Biała

Nie wiesz jak policzyć składkę zdrowotną? Skontaktuj się z nami!

Należy na bieżąco śledzić wysokość uzyskanych przychodów narastająco w roku kalendarzowym. Może się bowiem okazać, że dojdzie do przekroczenia progu.

Przedsiębiorcy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych muszą sporządzić za 2022 rok rozliczenie roczne składki zdrowotnej na formularzu ZUS DRA albo ZUS RCA za kwiecień 2023 i przesłać do ZUS do 22 maja 2023 r. Z tego rozliczenia może wynikać nadpłata albo niedopłata składki.

Ryczałt miał się okazać łatwym rozwiązaniem w zakresie składki zdrowotnej. Jednak polski przedsiębiorca nie może mieć łatwo. Już dzisiaj musi przygotować się na składanie rozliczenia rocznego składki zdrowotnej i być może sowitą jej dopłatę.

Zasady ogólne – Skala podatkowa

W przypadku skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9% dochodu.

Wątpliwości może jednak budzić sposób obliczania składki zdrowotnej, ponieważ ustawodawca „zaangażował” do tego aż trzy miesiące. Oznacza to, że aby wyliczyć składkę zdrowotną dla danego miesiąca, bierzemy pod uwagę dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym, a składkę za dany miesiąc opłacamy w miesiącu po nim następującym. Wynika to z regulacji, która nakazuje wyliczanie dochodu na potrzeby składki zdrowotnej narastająco.

Podatek liniowy

Składka zdrowotna przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym wynosi 4,9% dochodu. W tym przypadku ustawodawca 1 lipca 2022 roku (ze skutkiem od 1 stycznia 2022 roku) wprowadził zmiany, które uprawniają do częściowego odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej. Niestety nie od podatku, jak miało to miejsce przed zmianami (1 stycznia 2022 roku), a od podstawy opodatkowania.

Karta podatkowa

Jest to najprostsza i co do zasady najtańsza forma opodatkowania. Składka zdrowotna wynosi 270,90 zł (3010 zł x 9%). Podatnicy mogą obniżyć podatek o 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

Rozliczenie składki zdrowotnej

Niezależnie od formy opodatkowania w danej firmie warto skonsultować swoje wątpliwości lub skierować zapytanie do wykwalifikowanej firmy, która doradzi lub przygotuje odpowiednie rozliczenie. Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Szukasz sprawdzonego biura księgowego?

Jak obliczyć składkę zdrowotną w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego?

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, składka zdrowotna jest zależna od osiągniętych przychodów w roku podatkowym i jest obliczana jako zaliczka miesięczna.

Jaki jest termin na przesłanie informacji rocznej dotyczącej składki zdrowotnej?

Przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych muszą przesłać rozliczenie roczne składki zdrowotnej na formularzu ZUS DRA albo ZUS RCA za kwiecień 2023 roku do ZUS do dnia 22 maja 2023 roku.

Czy istnieją różnice w obliczaniu składki zdrowotnej dla różnych form opodatkowania?

Tak, dla ryczałtu ewidencjonowanego składka zdrowotna jest zależna od przychodów, dla skali podatkowej i podatku liniowego od dochodu, a w przypadku karty podatkowej składka jest stała i wynosi 270,90 zł miesięcznie, z możliwością obniżenia podatku o 19% zapłaconej składki.