Przekazanie towarów influencerom w ramach działań promocyjno-marketingowych a VAT – co musisz wiedzieć?

Kampanie reklamowe w mediach społecznościowych mają na celu dotarcie do jak największej grupy użytkowników, a co za tym idzie — potencjalnych Klientów. Przedsiębiorcy doskonale to wiedzą i właśnie w taki sposób często promują swoje produkty. Nie robią tego osobiście, tylko nawiązują współpracę z influencerami. Oni natomiast promują dany towar. Za tę promocję przedsiębiorcy nieodpłatnie przekazują influencerom swoje produkty. Niektórzy podatnicy VAT zastanawiają się jednak, czy takie działanie podlega opodatkowaniu. Dzieje się tak, ponieważ niektórzy z nich nie wiedzą, czy przekazany towar mają traktować jako nieodpłatną próbkę. Poniższy artykuł rozwieje te wątpliwości. 
 

Przekazanie towarów influencerom a umowa barterowa 

Wymiana towaru na usługę reklamy jest jednym z przykładów umowy barterowej. Ten rodzaj umowy wyróżnia się przede wszystkim brakiem wymiany gotówki pomiędzy osobami zawierającymi transakcję. Oznacza to, że świadczenie tego typu polega na wymianie bezgotówkowej, np. usługa za usługę, towar za towar lub usługa za towar. Należy tutaj wspomnieć, że podatek od towarów i usług zostaje nałożony na odpłatne świadczenie usług na terenie całego kraju, a także odpłatną dostawę towarów. Tak wynika z Ustawy o VAT (art. 5 ust. 1 pkt 1). 

Doradca podatkowy Iwona Loranc

Szukasz sprawdzonego doradcy podatkowego?

Czy odpłatność za towar może wystąpić tylko w formie pieniężnej? 

Wcześniej wspomnieliśmy o odpłatnej dostawie towarów lub usług. Pierwszym skojarzeniem, które przychodzi na myśl jest zapłata w formie gotówkowej. Jest to jak najbardziej słuszne spostrzeżenie, jednak niejedyne. Wynagrodzeniem za usługę lub towar może być odpłatność w formie rzeczowej. Do tej kwestii odniósł się nawet Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pomocna będzie tutaj interpretacja wyroku C-102/86. Trybunał określił w nim, że w przypadku istnienia jasno zindywidualizowanej oraz bezpośredniej korzyści po stronie dostawcy towaru lub usługi, czynność tę można uznać za odpłatną, a także, gdy otrzymane wynagrodzenie bezpośrednio wiązało się z dostawą wspomnianych wcześniej świadczeń w postaci towaru lub usługi. 

Podatek VAT a świadczenia nieodpłatne 

Odpłatna dostawa towarów na terytorium całego kraju podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Co ciekawe — podlega mu również taka dostawa towarów, której charakter uznaje się za nieodpłatny. Zgodnie z ustawą o VAT — art. 7 ust. 2, opodatkowanie dotyczy każdorazowego przekazania przez podatnika tych towarów, które wchodzą w skład jego przedsiębiorstwa. Są nimi głównie:

  • zużycie bądź przekazanie towarów w celach osobistych podatnika, bądź jego wspólników, akcjonariuszy, pracowników, byłych pracowników, udziałowców, członków spółdzielni oraz ich domowników, a także członków stowarzyszenia oraz członków organów, które stanowią osoby prawne.
  • pozostałe darowizny — w sytuacji, w której podatnik miał prawo do częściowego lub całościowego obniżenia kwoty podatku należnego (obniżenie dotyczyłoby takiej kwoty podatku, jaka została naliczona tytułem stworzenia określonego towaru lub części wchodzących w jego skład, a także ich importu czy nabycia).

Powyższe informacje oznaczają, że opodatkowanie podatkiem VAT dotyczy nieodpłatnej dostawy towaru tylko i wyłącznie w sytuacji, w której podatnik miał prawo odliczyć podatek jaki został naliczony w chwili nabycia przez niego określonego towaru. Warto również dodać, że zgodnie z ustawą o VAT, przekazanie towaru może być zwolnione z opodatkowania. Aby tak się jednak stało wspomniany wcześniej towar musi być prezentem o małej wartości lub stanowić próbkę. Wszystkie inne nieodpłatne dostawy towarów podlegają opodatkowaniu VAT.

Szukasz sprawdzonego biura księgowego?

Przekazanie produktu influencerowi — czy podlega opodatkowaniu? 

Omówmy następującą sytuację — podatnik VAT przekazał influencerowi produkt w zamian za świadczenie na jego korzyść usług marketingowo-reklamowych. Okazuje się, że podatnik ten wcale nie przekazał towaru nieodpłatnie. Dlaczego? Podatnik przeniósł na influencera prawo do rozporządzania towarem. Innymi słowy — podatnik dostarczył towar, a influencer zgodził się na świadczenie usług marketingowo-reklamowych. Mimo że w tej sytuacji nie mamy do czynienia z przekazaniem gotówki, to między obiema stronami nastąpiło świadczenie wzajemne. Przekazanie towaru influencerowi należy potraktować jako odpłatną dostawę towaru. 

Towar przekazany przez przedsiębiorcę influencerowi, który będzie promować jego produkty, podlega opodatkowaniu VAT. Nawet jeśli zawarto umowę barterową, w żadnym wypadku nie możemy potraktować tej sytuacji jako nieodpłatne przekazanie próbek, a tym bardziej — jako prezent o niewielkiej wartości. 


Czy przekazanie towaru influencerowi podlega opodatkowaniu VAT?

Tak, towar przekazany influencerowi w zamian za świadczenie usług marketingowo-reklamowych podlega opodatkowaniu VAT. Mimo braku przekazania gotówki, występuje świadczenie wzajemne między przedsiębiorcą a influencerem.

Czym jest umowa barterowa w kontekście współpracy z influencerami?

Umowa barterowa to wymiana towaru na usługę reklamy, gdzie nie zachodzi wymiana gotówki. W kontekście współpracy z influencerami, przedsiębiorca przekazuje produkt, a influencer świadczy usługi promocyjne.

Czy każda nieodpłatna dostawa towarów podlega opodatkowaniu VAT?

Nieodpłatna dostawa towarów podlega opodatkowaniu VAT tylko w sytuacji, gdy podatnik miał prawo odliczyć podatek naliczony w chwili nabycia towaru. Jednakże przekazanie towaru może być zwolnione z opodatkowania, jeśli jest to prezent o małej wartości lub próbka.

Potrzebujesz wsparcia ekspertów w prowadzeniu firmy?