preloader image

Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. – Komisja Finansów Publicznych akceptuje poprawki

2022 rok przyniósł prawdziwą rewolucję podatkową. Zmianom nie ma końca – od 1 lipca 2022 roku nastąpić mają kolejne zmiany w PIT.

Komisja Finansów Publicznych akceptuje poprawki do ustawy

Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 będą dotyczyć obniżonej stawki podatku. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, 11 maja 2022 roku poparła poprawki posłów PiS, do ustawy, w wyniku wprowadzenia której stawka ta ma zmaleć z 17 do 12 procent. Przedmiotem obrad komisji było także wyrównanie ubytków dochodów przez samorządy i organizacje pożytku publicznego.

Co zmieni się w PIT od 1 lipca 2022 roku?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw w założeniu ma wprowadzać zasadniczą zmianę w zakresie podatku PIT. Od 1 lipca 2022, stawka ma zmaleć o 5 procent z poziomu 17 do 12 procent. Według ustawodawcy aż 13 milionów podatników ma na tych zmianach zyskać, ponieważ obniżenie podatku jest tu połączone z utrzymaniem kwoty wolnej na poziomie 30 tysięcy złotych oraz progu podatkowego wynoszącego 120 tysięcy złotych.

Dodatkową korzyścią ma być także odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania – będzie się ono jednak tyczyć tylko niektórych przedsiębiorców. Których? Skorzystać z pomniejszenia będą mogli przedsiębiorcy działający na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Poziom pomniejszenia będzie różny – dla liniowców limit to 8700 złotych, dla osób na ryczałcie – 50 procent zapłaconych kładek zdrowotnych, a dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej – 19 procent zapłaconej składki.

Warto przypomnieć też, że nowo wprowadzone rozwiązanie – ulga dla klasy średniej, zostało uznane za nietrafione. W związku z tym już w lipcu ulga ma zostać zamieniona na inne mechanizmy podatkowe. W teorii, jeśli dla podatnika ulga miała być korzystna, a według nowych przepisów zyskałby mniej, urząd skarbowy zwróci różnicę.

Nie wszystkie dyskutowane przepisy mają wejść w życie już w lipcu. Osoby, posiadające kilka źródeł dochodu jednocześnie, od 1 stycznia 2023 roku będą miały prawo do upoważnienia do 3 płatników do zmniejszenia zaliczek na PIT.

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu PIT?

Rozliczenie wspólne dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Ogromne kontrowersje wzbudza kwestia odrzucenia poprawek opozycji, które w założeniu miały poprawić sytuację rodziców samotnie wychowujących dzieci. Według projektu ustawy, samotny rodzic mógłby korzystać przy rozliczeniu nie tylko z kwoty wolnej od podatku należnej jemu samemu, ale także z kwoty wolnej przypadającej na dziecko. Wynosiłaby ona 50 procent kwoty wolnej rodzica (lub 100 procent, jeśli dziecko jest niepełnosprawne). Opozycja chciała podwyższenia kwoty wolnej. Poprawki zostały jednak odrzucone, gdyż jak twierdzą rządzący, nowe regulacje są korzystniejsze niż te obowiązujące dotychczas.

Dodatkowe preferencje dla rodziców, którzy samotnie wychowują dziecko, wiązałyby się z wyższymi kosztami dla budżetu państwa. Warto jednak zauważyć, że odrzucenie poprawek wzbudza gorącą dyskusję, ponieważ de facto różnicuje między rodzicami samotnymi, których sytuacja jest trudniejsza, a rodzicami wychowującymi dziecko wspólnie i wspólnie się rozliczającymi

Inne poprawki

Warto w tym miejscu nadmienić, iż Komisja Finansów Publicznych przyjęła jeszcze szereg poprawek, których celem jest wyrównanie dla organizacji pożytku publicznego, w związku z obniżonymi wpływami z 1 procenta podatku. Po wprowadzeniu bowiem zmian w PIT, przewidywane jest, iż na konta organizacji wpłyną mniejsze kwoty, co poważnie może zaburzyć ich funkcjonowanie. Projekt rządowy zakłada, że sposób podziału kwoty, która ma stanowić wyrównanie miałby dwie części – z jednej strony, organizacje będą mogły uzyskać wyrównanie proporcjonalnie do utraconych wpływów, z drugiej, konieczne byłoby przeprowadzenie konkursu, decydującego o rozdziale środków. To Rada Pożytku Publicznego ma decydować o przebiegu i celach tychże konkursów.

Poprawki dotyczą także wyrównywania ubytku we wpływach PIT dla samorządów. Wyrównanie to wypłacane byłoby zależnie od liczby mieszkańców gminy i jej aktywności inwestycyjnej.

Trudno powiedzieć czy to ostatnie poprawki, zasady podatkowe, który przyniósł tak zwany Polski Ład zmieniają się dosyć dynamicznie. 

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu PIT?